Goedegebuur Home
Unicef
Neem contact op met Goedegebuur

Goedegebuur Vlees Rotterdam

Groothandelsmarkt 201

NL-3044 HH Rotterdam

Tel. +31 10 2452600

Fax +31 10 2450045

Home » Kwaliteit

Kwaliteit
Traceability

Bij elke levering wordt ervoor gezorgd dat de achtervoeten gegroepeerd worden op basis van uniforme herkomstgegevens. Bij binnenkomst worden de batches apart ingewogen, voorzien van een uniek nummer en worden alle relevante gegevens aan het nummer gekoppeld ten behoeve van de productie. De batches worden middels een geautomatiseerd hang-banen systeem apart weggehangen en vervolgens afgeroepen ten behoeve van de productie.

Tijdens de productie krijgt het eindproduct (de stuksverpakking) o.a. de volgende gegevens mee: :

 • productiedatum
 • houdbaarheidsdatum + bewaartemperatuur
 • batchnummer
 • land van geboorte
 • land van mesten
 • land van slachten + EEG erkenningsnummer slachthuis
 • land van uitbenen + EEG erkenningsnummer uitbenerij

Deze gegevens worden middels scanning van het stukslabel 1 op 1 ook op de omverpakking (doos/krat) van het vlees vermeld en daarmee gekoppeld aan een uniek doos/kratnummer. Deze unieke nummers worden vervolgens weer gescand alvorens de dozen/kratten op transport gaan. Op die manier wordt bijgehouden welke batchnummers naar welke bestemming gaan. Aan de hand van het batchnummer kan achteraf per artikel en per stuk verpakking vanaf het productie proces het track worden nagegaan en daarmee bepaalde worden wat de actuele status of eindbestemming is. Op die manier kan een recall binnen zeer korte tijd worden uitgevoerd. Ook kan dus op basis van de productverpakking snel worden getraceerd welke leverancier op welke dag de betreffende batch heeft geleverd.
Voor levering

• Het invullen van een uitgebreide leveranciers survey door de kwaliteitsmanager van de potentiele leverancier. Middels deze vragenlijst wordt door de kwaliteitsdienst van Goedegebuur een goed beeld verkregen van de gehanteerde kwaliteitstandaard en geldende procedures op het gebied van voedselveiligheid in de desbetreffende slachterij.

• Het opvragen van de resultaten van de diverse testen die wettelijk gelden voor een EEG-erkend slachthuis. Getest wordt op o.a.:

 • Salmonella
 • Aerob Kiemgetal
 • Entero Bacteriacea
 • Listeria
 • Coagulase positieve Staphylococcen
 • Aerob Kiemgetal

• Het natrekken van bestaande referenties van de potentiele leverancier.

Controle ingaand product

• Goedegebuur controleert elke dag elke levering per slachterij als eerste op visuele afwijkingen: hiervoor zijn aparte medewerkers aangesteld die als doel hebben de achtervoeten 100% voedselveilig aan de afdeling productie aan te leveren. Minutieus wordt de achtervoet per functie op een apart deel gecontroleerd- kleine afwijkingen die niet goed zijn aangeleverd door de slachterijen worden direct gecorrigeerd middels het zero-tolerance beleid.

• Van elke levering wordt een ontvangstrapport opgemaakt: elke afwijking wordt gefotografeerd en van elke levering ontvangt de leverancier een terugkoppeling waarbij om een corrigerende actie wordt gevraagd.

• De laboratoriumtesten die verplicht gelden voor de EEG erkende-slachterijen worden door Goedegebuur onder eigen controle bij een erkend laboratorium volgens een vaste frequentie herhaald. De uitslagen hiervan worden teruggekoppeld aan de leverancier. Middels vaste dossiers per leverancier wordt beoordeeld of een leverancier levert binnen de kwaliteitsnormen die door Goedegebuur zijn gesteld.

• Bovenop reeds genoemde maatregelen doet Goedegebuur nog extra wegzettesten. Van elke nieuwe leveranciers wordt vlees weggezet om te beoordelen op geur, kleur en fysieke staat. Elke week wordt een identiek deel van de verpakkingen geopend en de score hierop vastgelegd totdat de houdbaarheidsdatum van het vlees verstreken is.
CONTROLE PRODUCTIE PROCES

Hygiene

Met diverse preventieve en detectieve controles op verschillende niveaus streeft Goedegebuur naar perfectie in haar productie hygiëne.

• In 2013 heeft Goedegebuur geïnvesteerd in een hypermoderne hygiënesluis. Middels een vaste route langs automatische zeepautomaten, water spoelpunten en Dyson handendrogers (antibacterieel) wordt het risico op persoonlijke contaminatie geminimaliseerd.

• De volgende maatregelen gelden elk blok van 2 uur productietijd:

 • Nieuwe steriele handschoenen, schorten, haarnetten en mondkappen.
 • Het vervangen van gebruikte tafelbladen voor nieuwe schone tafelbladen.
 • Het reinigen van de messen middels hypermoderne messenreinigers.

• Medewerkers ontvangen bij indiensttreding een uitgebreid hygiëneregelement. Ook worden medewerkers minimaal 1x per jaar bijgeschoold waarbij steevast wordt begonnen met het belang van een goede hygiëne.

• Goedegebuur heeft de schoonmaak in eigen handen. Samen met een gerenommeerde partner in de industrie is een zero-tolerance schoonmaakprogramma opgesteld; waarin een breed team van schoonmaak professionals 8 klokuren na de productie gebruikt om deze schoon af te leveren. Goedegebuur test continu de resultaten van haar schoonmaak processen middels agar controles; bacteriologische controles die aantonen of de normen worden bereikt.

• UV lichten op de vleesbanden zorgen voor het continu elimineren van bacteriën.

• In 2010 is door Goedegebuur geïnvesteerd in een luchtbehandelingskast: deze techniek behoort tot de meest geavanceerde binnen de koeltoepassingen van deze tijd. Hiermee wordt een temperatuur behaald die ver onder de wettelijke 7 graden zit en hiermee verder bacteriegroei minimaliseert. Automatische monitoring en signalering zorgt ervoor dat eventuele storingen of afwijkingen direct aan het licht komen en maatregelen genomen kunnen worden. Daarnaast zorgt de luchtbehandelingskast er mede middels UV bestraling voor dat vers toegevoerde lucht continu wordt gefilterd en behandeld.

• Goedegebuur heeft aparte medewerkers in dienst die 100% worden ingezet op controle werkzaamheden. Dit geldt voor kritische plekken bij de ingangscontrole, bij de productie voordat het vlees wordt gevacumeerd, en middels een 100% totaal product controle voordat een doos wordt gesloten.

 

Controle ingaand product

Goedegebuur staat in de industrie bekend als een partij bij uitstek die met lange termijn leveranciers werkt. Veruit de meeste leveranciers zijn al jaren middels een partnership aan Goedegebuur verbonden en leveren 52 weken per jaar een constante aanvoer van hoogwaardige kwaliteit. Bij het aangaan van mogelijke nieuwe inkoop relaties vertrouwt Goedegebuur enerzijds op de wettelijke vereisten die worden gesteld aan EEG- goedgekeurde slachthuizen en de controles die hierop worden gedaan door de wettelijke instanties. Daarnaast stelt Goedegebuur zelf de volgende aanvullende eisen om ook zelf er zeker van te zijn dat een slachthuis ook conform de verdergaande eisen van Goedegebuur levert:

 

CONTROLE EINDPRODUCT

• Middels de hierboven genoemde totaal product controle op de inpak afdeling wordt elke doos of krat met haar inhoud gecontroleerd op:

 • Vacuumdichtheid
 • Correcte etiket gegevens
 • Temperatuur
 • Andere zichtbare afwijkingen.

• De eerder genoemde criteria die worden gebruikt voor laboratoriumtesten worden ook toegepast met wekelijkse controles op het eindproduct. Zo kan Goedegebuur ook beoordelen of haar procesaanpak op het gebied van voedselveiligheid goed blijft functioneren.

Goedegebuur wil de afnemers van haar producten ten alle tijden behoeden voor welk (kwaliteits)probleem dan ook. De hierboven beschreven interne procedures zorgen ervoor dat Goedegebuur aan haar doelstelling op dit gebied kan voldoen. Daarnaast ziet Goedegebuur het als positief dat het producten levert aan meerdere gerenommeerde, professionele business partners in haar keten. Hieronder vallen o.a. retail organisaties, cash&carry concerns, restaurantketens en vleeswaren fabrikanten. Professionele organisaties die steeds intensiever en steeds frequenter controleren op kwaliteitskenmerken om hiermee de voedselveiligheid te garanderen. Goedegebuur wil en kan het zich dus op geen enkel gebied veroorloven om haar hoge kwaliteitsbelofte niet waar te maken.
SCHOONMAAK

Productieruimtes en machines worden dagelijks schoongemaakt door een schoonmaakteam dat onder eigen controle wordt aangestuurd. Elke dag is het schoonmaakteam 1 volledige shift (8 uur) bezig om de productieruimtes brandschoon op te leveren. Voordat de productie begint vindt er een bacteriologische en visuele inspectie plaats ter controle van de schoonmaak opdat afwijkingen terstond nog gecorrigeerd kunnen worden. Met deze aanpak bevestigt Goedegebuur de zero-tolerance aanpak op het gebied van schoonmaak en hygiëne.