LinkedIn +31(0)10-2452600

Kvalitet

Sporbarhed

Leverandørerne sorterer allerede bagfjerdingerne med hensyn til ensartet sporbarhed. På den måde ankommer batchene i god orden. Ved ankomsten modtager batchene et fortløbende nummer og alle relevante detaljer, som produktionen har brug for, er forbundet med dette nummer. Gennem produktionskæden vil slutproduktet få følgende oplysninger:


Denne information vil også fremgå på emballagen (karton/bur) og således forbundet til et fortløbende karton/bur nummer. Disse fortløbende numre scannes og gemmes, før de afsendes. På den måde ved vi, hvilket nummer der sendes til hvilken destination.


På basis af disse batch numre kan sporbarheden foretages efterfølgende, hvor lokationen eller destinationen af den pågældende produktion er. På den måde kan en pludselig tilbagekaldelse af et produkt ske øjeblikkeligt.

Kvalitetspleje

HACCP


Ultimo 1998 har Goedegebuur implementeret HACCP valitetssikringssystemet med succes.
Med det system lokaliseres og dokumenteres i en HACCP manual alle mulige risici, som kan opstå under produktionsprocessen, og som kan have indflydelse på den offentlige sundhed. Instruktioner, som skal undgå at sådanne problemer opstår, er ligeledes dokumenteret. Intern revision foretages regelmæssig for at kontrollere systemet på korrektheden. Endvidere kontrolleres systemet struktureret af VWA & RW (Fødevaredirektoratet & Veterinærdirektoratet) og af SGS (Société Générale de Surveillance) et autoriseret organ til certificering af kvalitets-sikrings systemer.


Indgangskontrol


Goedegebuur køber bagfjerdinger på EU-godkendte slagterier i Tyskland, Holland og Østrig, alle slagterier er udvalgt med største omhu på baggrund af strenge indkøbskrav. Ved ankomst af bagfjerdingerne vil hvert parti blive kontrolleret på:


Ud over ovenstående kontrol klassificeres bagfjerdingerne, og bakterilogien
undersøges.

Produktionskontrol

Hygiejne


For at overvåge hygiejnen foretages daglig kontrol af den indvendige temperatur. Endvidere testes bakterilogien i alle rum, maskiner og materiel af vort eget laboratorium. Takket være disse kontrolforanstaltninger er vi sikret de bedste forhold, så temperaturen og bakteriologien i råvarerne og færdigprodukterne er perfekte, hvilket giver produkterne garanti for lang holdbarhed.


Produkt


Gennem produktionsprocessen er hver medarbejder ansvarlig for sin egen skæring. En specialtrænet kvalitetskontrollør overvåger, at produktspecifikationerne overholdes 100%, før slutproduktet pakkes.


Kontrol af Slutprodukt


Slutproduktet kontrolleres kontinuerligt for:


Rengøring


Produktionsrum og maskiner rengøres dagligt af en ekstern virksomhed som er specialiseret i rengøring. Før produktionsstart foretages en bakteriologisk og visuel inspektion for at kontrollere rengøringen, så afvigelser kan korrigeres straks.


Personlig hygiejne


Goedegebuurs standard beklædning ved adgang i produktionslokalerne er en ren overall, bukser og kittel, produktionssko, hårnet og sikkerhedshjelm. Alle vore produktionsmedarbejdere bruger sterile handsker, ærmebeskyttere og forklæder. Under introduktionen vil nye medarbejdere få maksimal oplæring i personlig
hygiejne til gavn for fødevaresikkerheden i levnedsmiddelindustrien. Samtidig får medarbejderne løbende instruktioner om optimering af den personlige hygiejne.


Ud over personlig hygiejne er rengøringen af materiel og arbejdsområdet
meget vigtigt. Ifølge standardprocedure vendes skærepladerne og skæremateriel renses og desinficeres 4 gange om dagen.