LinkedIn +31(0)10-2452600

Virksomhedens sociale ansvar

Inden for Goedegebuur spiller Corporate Social Responsibility (CSR) en vigtig rolle, fordi vi som organisation er en del af samfundet og gerne vil give noget tilbage i vores forretningsdrift. Vi ønsker ikke kun at levere konsekvent høj kvalitet til vores kunder, men vi vil også tage vores sociale ansvar.
Vi bruger ISO 26000 som rettesnor for udarbejdelsen af ​​vores CSR-politik. Denne praktiske anvendelse af 3P'erne (People, Planet, Profit) er knyttet til FN's mål for bæredygtig udvikling.

Nedenfor er en oversigt over allerede nåede mål.

MENNESKER

Bedste arbejdsgiver


I 2025 ønsker vi at vise, at vi scorer godt inden for god beskæftigelsespraksis og/eller har vist en klar forbedring på dette område ved hjælp af et internt sæt måleinstrumenter og/eller ved at deltage eksternt i en måling. Dette konkretiseres yderligere i STIP-gruppen "Bedste arbejdsgiver". Som eksempler på emner kan nævnes en sikker arbejdsplads, medarbejderinddragelse, udviklingsmuligheder og lederskab.


Realisering
Bidrag til et lokalt socialt projekt


Vi ønsker at indgå et partnerskab med et plejehjem for ældre med demenssygdomme. Hvor vi ønsker at stille vores medarbejdere til rådighed for støtteaktiviteter. Hver måned vil 2 medarbejdere bidrage en dag til "et liv som du er vant til"; fondens motto.


Realisering


PLANET

Dobbelt formål


Vi ønsker at gøre vores kunder opmærksomme på vores bæredygtige kød med dobbelt formål. Kød fra køer med dobbelt formål har betydeligt lavere CO2-emissioner end kød fra rene kødracer. Navnet siger det hele, en ko med dobbelt formål er en ko, der bruges til både mælk og kød. Først når koen ikke længere giver mælk, bruges den til kød.


Realisering
Yderligere energibesparelser


Disse vil blive realiseret på grundlag af den EED-standard, der skal udarbejdes; en systematisk, fireårig metode til indsamling af oplysninger om en organisations nuværende energiforbrug og besparelsespotentiale. Målet er at opnå mindst 5 % flere energibesparelser om året. Derudover vil vi også se på solpaneler og muligheden for at arbejde mere med vedvarende energi.


RealiseringBlandt andet følgende tiltag er en del af energibesparelserne.
Bæredygtig emballage


Forskning og afprøvning af bæredygtig emballage


Realisering
CO2-kompensationsplan


Vi kompenserer alle rejser via en CO2-kompensationsplan. Inden for disse programmer bliver der f.eks. igen plantet træer som modydelse for CO2-produktionen.


Realisering


PROFIT

Bæredygtig kødforarbejdningsvirksomhed


En vigtig del af Goedegebuur er "progressiv mod 2025". Vi fortsætter på en ansvarlig måde med det, vi gør. Proaktivt udvikle os sammen med forandringer i samfundet og dermed opnå kontinuitet for alle interessenter.


Realisering


I Goedegebuur er der sat 7 punkter på horisonten, som virksomheden bevæger sig frem mod 2025.
Andre emner,


der vil blive videreudviklet inden for Goedegebuur, er f.eks. reduktion af CO2-emissioner, energiforbrug, vandforbrug og (produktions)affald.


Realisering


Nedenfor er en kort oversigt over en række konkrete mål, som vi har sat for den kommende periode.

Mål 2022