Webshop +31(0)10-2452600

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Binnen Goedegebuur speelt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een belangrijke rol omdat we als organisatie deel uit maken van de samenleving en in onze bedrijfsvoering iets terug willen doen. We willen niet alleen constant hoge kwaliteit leveren aan onze klanten, maar ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Wij gebruiken ISO 26000 als richtlijn voor het opstellen van ons MVO beleid. Deze praktische toepassing van de 3P’s (People, Planet, Profit) is gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.


Hieronder een overzicht van reeds gerealiseerde doelstellingen.

People

Unicef Voortzetting van onze jarenlange partnership waarbij we verschillende acties intern organiseren met medewerkers om fondsen te werven voor UNICEF Nederland en een bijdrage hebben geleverd aan zeer specifieke samenwerkingsprojecten zoals het voedingsprogramma in Guatemala of het ondervoedingsprogramma in Mozambique en in Benin. Met deze partnership zorgen wij ervoor dat we in huidige en toekomstige projecten een aandeel kunnen leveren in de strijd tegen honger en ondervoeding.

Goedegebuur Academy We sturen continu op persoonlijke ontwikkelingen door middel van de Academy in de vorm van interne trainingen en kennis sessies. Hierbij wordt intern kennis onderling gedeeld / overgedragen of er wordt een externe deskundige hiervoor aangetrokken. Ook het volgen van een externe training om jezelf te ontwikkelen en stappen te kunnen maken, hoort bij onze Academy. Daarnaast heeft iedereen altijd toegang tot onze Academy bibliotheek.

Diversiteit Goedegebuur Personeel Onze open benadering in onze werving en selectie maakt dat wij trots zijn op de samenstelling van ons personeelsbestand waarbij de afgelopen jaren de verhouding man- vrouw steeds beter verdeeld is (11% vrouw in 2013 vs. 20% nu) en we maar liefst 37 nationaliteiten rijk zijn. Daarnaast is er een mooie mix van alle leeftijden.

Planet

Investering in koeling Door vervanging en modernisering van onze koelinstallatie hebben we 12% weten te besparen op ons totale gas verbruik- mede doordat we met de restwarmte van de koeling nog meer water hebben kunnen opwarmen voor o.a. schoonmaak doeleinden.

Vervanging LED verlichting Er is reeds 40% van de bestaande verlichting vervangen voor energiezuiniger led verlichting. Doel is om uiteindelijk 100% over te gaan op LED verlichting.

Schoonmaak proces Samen met onze partner in schoonmaak hebben we een nieuw schoonmaakmiddel getest en geschikt bevonden waarmee we 2 stappen in ons dagelijks proces hebben kunnen elimineren – met gelijkwaardige resultaten op onze kwaliteitsmetingen. Hiermee hebben we een water besparing gerealiseerd van 9%.

Profit

Werkgelegenheid Wij bieden werk aan zo’n 250 werknemers in de regio Rotterdam. Waar in de afgelopen decennia veel fabrieken zijn verplaatst naar lage lonen landen, zijn wij trots op het feit dat we al 70 jaar werk verschaffen in de regio. Dit is ook een belangrijke factor geweest in de beoordeling van de jury van de Rotterdamse ondernemersprijs; de prijs die wij in 2015 in ontvangst hebben mogen nemen.

Hieronder een korte weergave van een aantal concrete doelstellingen die we voor de komende periode hebben opgesteld.

People

Bijdrage aan lokaal maatschappelijk project We willen een samenwerking aangaan met een woonzorglocatie voor ouderen met dementie. Waar wij onze medewerkers beschikbaar willen stellen voor ondersteunende activiteiten. Elke maand zullen 2 medewerkers een dag deel bijdrage aan ‘een leven zoals u gewend bent’; het motto van de stichting.

Unicef Een partnership die wij hoog in het vaandel blijven houden, waarbij onze bijdrage gericht is op het ‘innovatieve onderwijs project Plastic Bricks’. Ivoorkust heeft een enorm afvalprobleem. Hoofdstad Abidjan produceert elke dag 288.000 kilo plastic. Hiervan wordt slechts 5 procent verkocht voor recycling, vooral door vrouwen. Helaas levert dit hen veel te weinig op. Tegelijkertijd gaan in het West-Afrikaanse land 1,6 miljoen kinderen en jongeren niet naar school. UNICEF en partners werken aan een project waarmee plastic wordt gerecycled tot bouwstenen voor klaslokalen.

Operationeel personeel Door het invullen van een nieuwe Operationeel HR & Recruitment functie willen we meer contact / binding creëren tussen de werknemers en Goedegebuur. Daarbij hoort ook welzijn en gezondheid van onze werknemers. Een voorbeeld van onze bijdrage is het (gratis) verstrekken van groente en fruit.

Planet

Dubbeldoel We willen ons duurzame dubbeldoel vlees beter onder de aandacht brengen bij onze klanten. Vlees afkomstig van dubbeldoel koeien heeft een significant lagere CO2 uitstoot dan vlees afkomstig van pure vlees rassen. De naam zegt het eigenlijk al, een dubbeldoel-koe is een koe die zowel voor melk als voor vlees gebruikt wordt. Pas als de koe geen melk meer geeft wordt deze koe gebruikt voor het vlees.

Verdergaande energiebesparingen Deze zullen worden gerealiseerd aan de hand van de op te stellen EED norm; een systematisch, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een organisatie. Doel is minimaal 5% meer energiebesparing te realiseren. Daarnaast gaan we ook kijken naar de mogelijkheid om meer met hernieuwbare energie te werken.

CO2 compensatieplan Wij gaan alle reizen compenseren middels een CO2 compensatieplan. Binnen deze programma’s worden bijvoorbeeld weer bomen geplant als tegenhanger voor de CO2 productie.

Profit

The Sustainable Beef Specialist Een belangrijk onderdeel binnen Goedegebuur is “vooruitstrevend richting 2030”. Op een verantwoordelijke manier doorgaan met wat we doen. Proactief mee ontwikkelen met veranderingen in de maatschappij en daarmee continuïteit voor alle stakeholders realiseren. Kortom, wij willen de meest sustainable beef specialist zijn.