Webshop +31(0)10-2452600

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Binnen Goedegebuur speelt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een belangrijke rol omdat we als organisatie deel uit maken van de samenleving en in onze bedrijfsvoering iets terug willen doen. We willen niet alleen constant hoge kwaliteit leveren aan onze klanten, maar ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Met behulp van een zelfverklaring via de NEN willen wij aantonen dat wij de principes en richtlijnen in ISO 26000 – de internationale richtlijn voor MVO – toepassen. Lees hierover meer via onderstaande link of ga naar het publicatieplatform van de NEN. Deze praktische toepassing van de 3P’s (People, Planet, Profit) is gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.


Hieronder een overzicht van reeds gerealiseerde doelstellingen.

PEOPLE

Goedegebuur Academy We sturen continu op persoonlijke ontwikkelingen door middel van de Academy in de vorm van interne trainingen en kennis sessies. Hierbij wordt intern kennis onderling gedeeld / overgedragen of er wordt een externe deskundige hiervoor aangetrokken. Ook het volgen van een externe training om jezelf te ontwikkelen en stappen te kunnen maken, hoort bij onze Academy. Daarnaast heeft iedereen altijd toegang tot onze Academy bibliotheek.


Diversiteit Goedegebuur Personeel Onze open benadering in onze werving en selectie maakt dat wij trots zijn op de samenstelling van ons personeelsbestand waarbij de afgelopen jaren de verhouding man-vrouw steeds beter verdeeld is (11% vrouw in 2013 vs. 20% nu) en we maar liefst 37 nationaliteiten rijk zijn. Daarnaast is er een mooie mix van alle leeftijden.


Unicef Voortzetting van onze jarenlange partnership waarbij we verschillende acties intern organiseren met medewerkers om fondsen te werven voor UNICEF Nederland en een bijdrage hebben geleverd aan zeer specifieke samenwerkingsprojecten zoals het voedingsprogramma in Guatemala of het ondervoedingsprogramma in Mozambique en in Benin. Met deze partnership zorgen wij ervoor dat we in huidige en toekomstige projecten een aandeel kunnen leveren in de strijd tegen honger en ondervoeding.


PLANET

Investering in koeling Door vervanging en modernisering van onze koelinstallatie hebben we 12% weten te besparen op ons totale gas verbruik- mede doordat we met de restwarmte van de koeling nog meer water hebben kunnen opwarmen voor o.a. schoonmaak doeleinden.


Vervanging LED verlichting Er is reeds 40% van de bestaande verlichting vervangen voor energiezuiniger led verlichting. Doel is om uiteindelijk 100% over te gaan op LED verlichting.


Schoonmaak proces Samen met onze partner in schoonmaak hebben we een nieuw schoonmaakmiddel getest en geschikt bevonden waarmee we 2 stappen in ons dagelijks proces hebben kunnen elimineren – met gelijkwaardige resultaten op onze kwaliteitsmetingen. Hiermee hebben we een water besparing gerealiseerd van 9%.

PROFIT

Werkgelegenheid Wij bieden werk aan zo’n 250 werknemers in de regio Rotterdam. Waar in de afgelopen decennia veel fabrieken zijn verplaatst naar lage lonen landen, zijn wij trots op het feit dat we al 70 jaar werk verschaffen in de regio. Dit is ook een belangrijke factor geweest in de beoordeling van de jury van de Rotterdamse ondernemersprijs; de prijs die wij in 2015 in ontvangst hebben mogen nemen.

Hieronder een korte weergave van een aantal concrete doelstellingen die we voor de komende periode hebben opgesteld.

PEOPLE

Beste werkgever We willen in 2025 laten zien dat we goed scoren op het gebied van goed werkgeverschap en/of een duidelijk verbetering hierin hebben laten zien middels een interne set aan meet instrumenten en/of extern mee te doen aan een meting. Hier wordt verder concreet invulling aan gegeven in de STIP groep “Beste werkgever”. Voorbeelden van onderwerpen zijn bijvoorbeeld een veilige werkplek, betrokkenheid medewerkers, ontwikkelingsmogelijkheden en leiderschap.


Bijdrage aan lokaal maatschappelijk project We willen een samenwerking aangaan met een woonzorglocatie voor ouderen met dementie. Waar wij onze medewerkers beschikbaar willen stellen voor ondersteunende activiteiten. Elke maand zullen 2 medewerkers een dag deel bijdrage aan ‘een leven zoals u gewend bent’; het motto van de stichting.

PLANET

Dubbeldoel We willen ons duurzame dubbeldoel vlees beter onder de aandacht brengen bij onze klanten. Vlees afkomstig van dubbeldoel koeien heeft een significant lagere CO2 uitstoot dan vlees afkomstig van pure vlees rassen. De naam zegt het eigenlijk al, een dubbeldoel-koe is een koe die zowel voor melk als voor vlees gebruikt wordt. Pas als de koe geen melk meer geeft wordt deze koe gebruikt voor het vlees.


Verdergaande energiebesparingen Deze zullen worden gerealiseerd aan de hand van de op te stellen EED norm; een systematisch, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een organisatie. Doel is minimaal 5% per jaar meer energiebesparing te realiseren. Daarnaast gaan we ook kijken naar zonnepanelen en de mogelijkheid om meer met hernieuwbare energie te werken.


Duurzame verpakkingen Onderzoek naar en testen van duurzame verpakkingen


CO2 compensatieplan Wij gaan alle reizen compenseren middels een CO2 compensatieplan. Binnen deze programma’s worden bijvoorbeeld weer bomen geplant als tegenhanger voor de CO2 productie.

PROFIT

Duurzame vleesverwerker Een belangrijk onderdeel binnen Goedegebuur is “vooruitstrevend richting 2025”. Op een verantwoordelijke manier doorgaan met wat we doen. Proactief mee ontwikkelen met veranderingen in de maatschappij en daarmee continuïteit voor alle stakeholders realiseren.


Overig Onderwerpen waar verder invulling aan gegeven zal worden binnen Goedegebuur zijn bijvoorbeeld vermindering van CO2-uitstoot, energieverbruik, waterverbruik en (productie) afval.