Alle artikelen

Goedegebuur steunt UNICEF

GOEDEGEBUUR ondersteunt UNICEF al sinds de start van de samenwerking in 2014. In 2022 is de bijdrage van GOEDEGEBUUR weer verder opgehoogd en hebben wij ervoor gekozen om onderstaande UNICEF Projecten financieel te ondersteunen.

PLASTIC BRICKS IN IVOORKUST

Plastic afval zijn bouwstenen voor de toekomst. Het plasticrecycling-programma 'Plastic afval: bouwstenen voor de toekomst' biedt hoop voor de toekomst van kinderen, jongeren en vrouwen in Ivoorkust. GOEDEGEBUUR helpt UNICEF om kinderen in Ivoorkust onderwijs te bieden. Door plastic in te zamelen en te recyclen tot bouwstenen, worden klaslokalen gebouwd. Zo kunnen meer kinderen naar school. Door het steunen van dit project wordt niet alleen onderwijs in Ivoorkust gestimuleerd, maar ook gewerkt aan een beter milieu. Ivoorkust heeft namelijk een enorm afvalprobleem. Hoofdstad Abidjan produceert elke dag 288.000 kilo plastic. UNICEF laat een deel hiervan recyclen tot plastic bouwstenen, waarmee schoollokalen worden gebouwd. Op dit moment gaan er 1,6 miljoen kinderen in Ivoorkust niet naar school. Met de bijdrage van GOEDEGEBUUR, kunnen er veel meer kinderen wél onderwijs volgen.

CAN’T WAIT TO LEARN IN SOEDAN

Op niet alle plekken in Soedan is traditioneel formeel onderwijs mogelijk. Dankzij de UNICEF e-learning centra is het niet nodig om te wachten tot deze scholen er wel zijn. GOEDEGEBUUR helpt UNICEF om kinderen in Soedan digitaal onderwijs te bieden. Elk kind leert met digitaal onderwijs. In het land Soedan gaan zeven miljoen kinderen niet naar school. Er zijn te weinig scholen en onvoldoende gekwalificeerde leraren. Dankzij innovatief digitaal onderwijs krijgen deze kinderen toch toegang tot onderwijs. In een e-learning centrum kunnen kinderen zelf leren via tablets op zonne-energie. UNICEF schaalt de komende jaren deze hulp op zodat zoveel mogelijk kinderen in Soedan kunnen leren. GOEDEGEBUUR sluit zich met deze samenwerking aan bij UNICEF.

KLIMAATSLIMME DORPEN IN MADAGASKAR

UNICEF Madagaskar heeft als doel gesteld om 20 kwetsbare dorpen klimaatslim te maken door deze dorpen toegang te geven tot watersystemen, ecologische toiletten, duurzame elektriciteit, en internet. Madagaskar is een van de armste landen ter wereld. 78% van de bevolking leeft in armoede, 42% van de kinderen onder de 5 jaar is ondervoed, en de toegang tot schoon water is zeer beperkt. Daarbij staat Madagaskar in de top-4 van landen die het hardst worden geraakt door klimaatverandering. Kinderen worden extra hard geraakt door deze situatie. Terwijl er juist een sterke generatie kinderen nodig is om een duurzamere en betere toekomst op te bouwen. GOEDEGEBUUR helpt UNICEF om de leefomgeving van kinderen in het zuiden van Madagaskar weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Klik voor meer informatie over deze projecten op onderstaande projectnamen.
• Unicef Project ‘Plastic Bricks’
• Unicef Project ‘Can’t Wait to Learn’
• Unicef Project ‘Klimaatslimme Dorpen’