LinkedIn +31 10 245 26 00

Kwaliteit

Traceability

Bij elke levering wordt ervoor gezorgd dat de achtervoeten gegroepeerd worden op basis van uniforme herkomstgegevens. Bij binnenkomst worden de batches apart ingewogen, voorzien van een uniek nummer en worden alle relevante gegevens aan het nummer gekoppeld ten behoeve van de productie. De batches worden middels een geautomatiseerd hang-banen systeem apart weggehangen en vervolgens afgeroepen ten behoeve van de productie.


Deze gegevens worden middels scanning van het stukslabel 1 op 1 ook op de omverpakking (doos/krat) van het vlees vermeld en daarmee gekoppeld aan een uniek doos/kratnummer. Deze unieke nummers worden vervolgens weer gescand alvorens de dozen/kratten op transport gaan. Op die manier wordt bijgehouden welke batchnummers naar welke bestemming gaan. Aan de hand van het batchnummer kan achteraf per artikel en per stuk verpakking vanaf het productie proces het track worden nagegaan en daarmee bepaalde worden wat de actuele status of eindbestemming is. Op die manier kan een recall binnen zeer korte tijd worden uitgevoerd. Ook kan dus op basis van de productverpakking snel worden getraceerd welke leverancier op welke dag de betreffende batch heeft geleverd.

Voor levering

Controle ingaand product


Goedegebuur controleert elke dag elke levering per slachterij als eerste op visuele afwijkingen: hiervoor zijn aparte medewerkers aangesteld die als doel hebben de achtervoeten 100% voedselveilig aan de afdeling productie aan te leveren. Minutieus wordt de achtervoet per functie op een apart deel gecontroleerd- kleine afwijkingen die niet goed zijn aangeleverd door de slachterijen worden direct gecorrigeerd middels het zero-tolerance beleid.


Controle productie proces

Hygiene:


Met diverse preventieve en detectieve controles op verschillende niveaus streeft Goedegebuur naar perfectie in haar productie hygiëne.


Controle ingaand product:


Goedegebuur staat in de industrie bekend als een partij bij uitstek die met lange termijn leveranciers werkt. Veruit de meeste leveranciers zijn al jaren middels een partnership aan Goedegebuur verbonden en leveren 52 weken per jaar een constante aanvoer van hoogwaardige kwaliteit. Bij het aangaan van mogelijke nieuwe inkoop relaties vertrouwt Goedegebuur enerzijds op de wettelijke vereisten die worden gesteld aan EEG- goedgekeurde slachthuizen en de controles die hierop worden gedaan door de wettelijke instanties. Daarnaast stelt Goedegebuur zelf de volgende aanvullende eisen om ook zelf er zeker van te zijn dat een slachthuis ook conform de verdergaande eisen van Goedegebuur levert.


Controle eindproduct:


Middels de hierboven genoemde totaal product controle op de inpak afdeling wordt elke doos of krat met haar inhoud gecontroleerd op:


De eerder genoemde criteria die worden gebruikt voor laboratoriumtesten worden ook toegepast met wekelijkse controles op het eindproduct. Zo kan Goedegebuur ook beoordelen of haar procesaanpak op het gebied van voedselveiligheid goed blijft functioneren.


Goedegebuur wil de afnemers van haar producten ten alle tijden behoeden voor welk (kwaliteits)probleem dan ook. De hierboven beschreven interne procedures zorgen ervoor dat Goedegebuur aan haar doelstelling op dit gebied kan voldoen. Daarnaast ziet Goedegebuur het als positief dat het producten levert aan meerdere gerenommeerde, professionele business partners in haar keten. Hieronder vallen o.a. retail organisaties, cash&carry concerns, restaurantketens en vleeswaren fabrikanten. Professionele organisaties die steeds intensiever en steeds frequenter controleren op kwaliteitskenmerken om hiermee de voedselveiligheid te garanderen. Goedegebuur wil en kan het zich dus op geen enkel gebied veroorloven om haar hoge kwaliteitsbelofte niet waar te maken.

Schoonmaak

Productieruimtes en machines worden dagelijks schoongemaakt door een schoonmaakteam dat onder eigen controle wordt aangestuurd. Elke dag is het schoonmaakteam 1 volledige shift (8 uur) bezig om de productieruimtes brandschoon op te leveren. Voordat de productie begint vindt er een bacteriologische en visuele inspectie plaats ter controle van de schoonmaak opdat afwijkingen terstond nog gecorrigeerd kunnen worden. Met deze aanpak bevestigt Goedegebuur de zero-tolerance aanpak op het gebied van schoonmaak en hygiëne.