Webshop +31(0)10-2452600

Kwaliteit

Traceability

Bij elke levering wordt ervoor gezorgd dat de achtervoeten gegroepeerd worden op basis van uniforme herkomstgegevens. Bij binnenkomst worden de batches apart ingewogen, voorzien van een uniek nummer en worden alle relevante gegevens aan het nummer gekoppeld ten behoeve van de productie. De batches worden middels een geautomatiseerd hang-banen systeem apart weggehangen en vervolgens afgeroepen ten behoeve van de productie.Deze gegevens worden middels scanning van het stukslabel 1 op 1 ook op de omverpakking (doos/krat) van het vlees vermeld en daarmee gekoppeld aan een uniek doos/kratnummer. Deze unieke nummers worden vervolgens weer gescand alvorens de dozen/kratten op transport gaan. Op die manier wordt bijgehouden welke batchnummers naar welke bestemming gaan. Aan de hand van het batchnummer kan achteraf per artikel en per stuk verpakking vanaf het productie proces het track worden nagegaan en daarmee bepaalde worden wat de actuele status of eindbestemming is. Op die manier kan een recall binnen zeer korte tijd worden uitgevoerd. Ook kan dus op basis van de productverpakking snel worden getraceerd welke leverancier op welke dag de betreffende batch heeft geleverd.

Ingangscontrole

Goedegebuur controleert elke levering naast de wettelijke parameters op visuele afwijkingen: hiervoor zijn opgeleide medewerkers aangesteld die als doel hebben de achtervoeten 100% visueel te controleren en eventuele afwijkingen eruit te halen. Eventuele afwijkingen, welke niet direct te corrigeren zijn, worden op een apart baan in quarantaine gehangen. Hier worden vervolgens de nodige correctieve acties op doorgevoerd om zodoende ervoor te zorgen, dat alleen grondstoffen welke aan onze strenge eisen voldoen de productieruimte kunnen betreden.


Van elke levering (partij) wordt een ontvangstrapport opgemaakt: elke afwijking wordt gefotografeerd en van elke levering ontvangt de leverancier een terugkoppeling waarbij om een corrigerende actie wordt gevraagd. Wij kopen achtervoeten in, welke aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Deze voorwaarden staan vastgelegd in de inkoopspecificatie, zo is het voor leverancier helder aan welke specificatie voorwaarden wordt gerefereerd, en ook gemonitord tijdens de ingangscontrole bij Goedegebuur.


Tevens worden er periodiek monster genomen per leverancier om de proces hygiëne van de betreffende leverancier te beoordelen en indien hier afwijkingen worden geconstateerd wordt hier de nodige correctieve acties op ondernomen richting de betreffende leverancier. Dit kan bijvoorbeeld inhouden, dat er een audit bij de leverancier wordt aangevraagd.


Bij nieuwe leveranciers doet Goedegebuur nog extra THT testen. Van elk technisch deel worden bewaarmonsters weggezet om op gezette momenten te beoordelen op geur, kleur en fysieke staat. Elke week wordt een identiek deel van de verpakkingen geopend en beoordeeld, tot ver over de maximale houdbaarheidsdatum. Dit ter verificatie van de THT, maar ook ter beoordeling van de kwaliteit van de nieuwe leverancier.

Productieproces & certificering

Na onze strenge ingangscontrole worden de ingekomen partijen op baanniveau opgevraagd t.b.v. verdere verwerking. Eenmaal in de snijzaal, worden de achtervoeten met grote zorg uitgebeend door getrainde snijders van hoog niveau. Per lijn is een productiesupervisor aanwezig, welke toezicht houdt en bijstuurt indien nodig. Onze supervisors zijn ervaringsdeskundigen op dit gebied en verzorgen ook volcontinu trainingen on the job.


Tevens komen alle technische delen over de QC band, waar een Quality Control medewerker de laatste controles uitvoert. Indien er afwijkingen worden geconstateerd worden deze terug (waar de afwijking is ontstaan) ingestuurd om gecorrigeerd te worden.


Tijdens het vacuüm verpakken van de artikelen is er een getrainde proces operator welke de machine in de gaten houdt op functionaliteit en de sealafdichting controleert. Verder op de verpakkingsafdeling worden door getrainde medewerkers, juistheid van het etiket en de laatste controle op eventuele afwijkingen opgepikt, voordat de artikelen in de eindverpakking worden geplaatst.

Schoonmaak & hygiëne

Goedegebuur is continu bezig met verbetering en innovatie, zo is er geïnvesteerd in een vernieuwde hygiënesluis. Middels een vaste route langs automatische zeepautomaten, water spoelpunten en Dyson handendrogers, wordt het risico op persoonlijke contaminatie geminimaliseerd. Tevens zijn in deze ruimte de messenreinigers geplaats waar de snijmedewerkers tijdens iedere pauze hun snij-tools in kunnen plaatsen t.b.v. een tussentijdse reiniging.


Tevens is door Goedegebuur geïnvesteerd in een luchtbehandelingskast: deze techniek behoort tot de meest geavanceerde binnen de koeltoepassingen van deze tijd. Hiermee wordt een temperatuur behaald die ver onder de wettelijke 7°C zit en hiermee eventuele uitgroei minimaliseert. Automatische monitoring en signalering zorgt ervoor dat eventuele storingen of afwijkingen direct aan het licht komen en maatregelen genomen kunnen worden. Daarnaast zorgt de luchtbehandelingskast er mede middels UV bestraling voor dat vers toegevoerde lucht continu wordt gefilterd en behandeld.


Goedegebuur heeft de schoonmaak in eigen handen. Samen met een gerenommeerde partner in de industrie is een zerotolerance schoonmaakprogramma opgesteld; waarin een breed team van schoonmaak professionals 8 klokuren na de productie gebruikt om deze schoon op te leveren. Goedegebuur voert op de schoonmaak elke week een schoonmaak verificatie uit, om te beoordelen en te waarborgen dat de schoonmaak voldoet.

Certificeringen

Goedegebuur voldoet aan de hoogste normen van kwaliteit en voedselveiligheid. Naast IFS Food en BRCGS zijn wij ook Skal (bio controle) gecertificeerd omdat wij biologische producten maken.

Meer informatie over IFS: https://www.qassurance.com/ifs-food-voedselveiligheid-norm-standaard/


Meer info over BRCGS: https://www.brcgs.com/our-standards/food-safety/


Meer informatie over Skal: https://www.skal.nl/